Het kerkelijk jaar

In de Byzantijnse traditie bestaan er meerdere cycli.  Eén hiervan betreft de cyclus voor het liturgisch jaar, die is gekoppeld aan Pasen, en die in drie perioden uiteenvalt:
1)  de voorbereidingstijd tot aan Pasen:
de voorvasten en Grote vasten
2)  de Paastijd:
vanaf Pasen tot Pinksteren (=50e dag)
3) de Pinkstertijd:
vanaf Pinksteren tot de eerstvolgende voorvasten

Het liturgisch jaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.

De byzantijnse traditie kent 12 grote feesten. Hier bovenop komt Pasen, dat geldt als het “feest der feesten”.  Hieronder de verschillende feestdata:
– 8 sept. – Geboorte van de Moeder Gods
– 14 sept. – Kruisverheffing
– 21 nov. – Intrede van de Moeder Gods in de tempel
– 25 dec. – Geboorte van Christus
– 6 jan. – Doop van onze Heer in de Jordaan (Theofanie en Waterwijding)
– 2 febr. – Opdracht van Christus in de Tempel
– 25 mrt. – De verkondiging aan de Moeder Gods
– wisselend: Palmzondag
– wisselend: Verrijzenis van de Heer (Pasen)
– wisselend: Hemelvaart
– wisselend: Pinksteren
– 6 aug. – Verschijning des Heren (Transfiguratie)
– 15 aug. – Het ontslapen van de Moeder Gods.

De orthodoxie volgt de Juliaanse kalender. Men moet 13 dagen optellen bij onze jaarrekening om de data van de feestdagen van de Russische kerk te vinden.
Allerheiligen wordt in de Orthodoxie gevierd op de zondag na Pinksteren. De gedenkdag van de overledenen (Allerzielen ) is op de zaterdag vóór Pinksteren.

Kerkbericht

Kerkbericht

KERKBERICHT NR. 2-2021 Voorlopig worden er op de derde zondag van de maand nog geen Byzantijnse vieringen gehouden in  de Johannes Bernarduskerk.  Dus op 21 maart en 18 april is er géén v...

Lees meer

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen U bent van harte welkom om onze vieringen bij te wonen, of om eens rustig een kijkje te komen nemen.Vanaf 10.15 uur kunt u binnenlopen in de kerk. De lector (lezer) is dan het De...

Lees meer

Nieuws, lief en leed

Nieuws, lief en leed

Nieuws       Overlijdensbericht Joke van Kleinwee Op 17 februari jl. is Joke van Kleinwee op 88-jarige leeftijd overleden in wooncentrum Voorhoeve in Utrecht. Joke was vanaf ...

Lees meer

Archief

Archief

Archief In dit archief zijn documenten opgenomen van Overwegingen van Vader Paul Brenninkmeijer, van Kerkberichten en van Jaarverslagen van de gemeenschap Wladimirskaja. Voor oudere documenten kunt u...

Lees meer

Fotogalerij

Fotogalerij

Fotogalerij  In deze fotogalerij zijn foto's opgenomen van gebeurtenissen in onze Gemeenschap. Als u foto's in uw bezit hebt die naar u mening een plaats in het archief zouden verdienen, neem da...

Lees meer

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd De Wladimirskaja gemeenschap heeft een eigen koor, dat de voorgeschreven gezangen van alle vieringen zingt. In de Byzantijnse ritus neemt het koor een belangrijke, zelfs onmi...

Lees meer