Liturgieadres: H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk
Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht.

Voor het wijden van ikonen: neemt u svp vooraf contact op met acoliet Hermann Sleeuwenhoek, telefoon 030 2889391.

Voor informatie over het koor kunt u bellen met dirigent Dolf Bruinsma, telefoon 06 42332077.

Wilt u een intentie voor een dierbare doorgeven, zoals voor een overledene, een oudere of zieke die niet meer naar een viering kan komen? Dan kunt u dit (minimaal één dag van tevoren) schriftelijk of telefonisch aan Hermann Sleeuwenhoek, Hogeweide 396, 3544 PX Utrecht, telefoon 030 2889391.

Bij behoefte aan contact, bijvoorbeeld in geval van ziekte, kunt u contact opnemen met Marga Dickhoff, telefoon  06 24260422.

Wilt u elk kwartaal de “Kerkberichten van de Gemeenschap Wladimirskaja” toegezonden krijgen, per post of per e-mail? Neem dan contact op met de secetaris, Dorine Sweere, via het contactformulier. 
Voor inhoudelijke vragen, of opmerkingen over, of voor het plaatsen van artikelen op onze website kunt u contact opnemen met de voorzitter Dorine Sweere via het contactformulier.

Voor overige vragen over Gemeenschap Wladimirskaja, kunt u terecht bij een van de bestuursleden: 
Voorzitter: Dorine Sweere, G. van Walenborchstraat 58, 3515 BV Utrecht , telefoon 06 50431561.
Secretaris: Dorine Sweere, G. van Walenborchstraat 58, 3515 BV Utrecht, telefoon 06 50431561.

Penningmeester:  George Bruinaars,  Elzendreef 68, 3137 CD Vlaardingen, telefoon 010-4740824.
Bestuurslid:    Anna Maria Plooij,  Koningslaan 32 Utrecht, 3583 GG Utrecht, 06 45923211

Adviseur: Vader Paul Brenninkmeijer, telefoon 030-2626442. 

Voor vragen over de Slavisch-Byzantijnse gezangen die het kleine koor Stanem Dobre (bestaande uit zangers van Wladimirskaja) kan verzorgen bij bepaalde liturgische vieringen, gelieve contact op te nemen met Wim Zwanikken, telefoon 030-2313530.

Als u een email wilt sturen kunt u dit doen via het contactformulier in de rubriek Contact.