In deze tijd van corona zijn helaas in beperkte mate vieringen mogelijk. U kunt byzantijnse vieringen live volgen via de website van de abdij van Chevetogne: www.monasterechevetogne.com. U moet dan klikken op ‘gebedsdiensten’ en vervolgens op ‘kalender’. 

 

De Gemeenschap Waldimirskaja houdt meestal een, en soms twee eucharistievieringen per maand: de Goddelijke Liturgie. 
Gewoonlijk vieren we de Goddelijke Liturgie van Johannes Chrysostomus. De vaste priester van onze gemeenschap is Paul Brenninkmeijer.

 

 In de eerste helft van 2021 zijn de onderstaande vieringen gepland. Dit geldt echter onder voorbehoud i.v.m. de coronacrisis. Op de home-pagina staat tijdig vermeld of een viering doorgaat. 

Zondag 17 januari   VERVALT
10.30: Goddelijke Liturgie

NB: dit jaar is er op 6 januari géén viering van Theofanie en Waterwijding

Zondag 21 februari   VERVALT
10.30: Goddelijke Liturgie.

Zondag 21 maart   VERVALT 
 10.30: Goddelijke Liturgie

Maandag 5 april   GAAT DOOR 
10.30: Goddelijke Liturgie, Tweede Paasdag

Zondag 18 april   VERVALT
10.30: Goddelijke Liturgie

Zondag 16 mei  VERVALT
10.30: Goddelijke Liturgie

Maandag 24 mei  GAAT DOOR
10.30: Goddelijke Liturgie, Tweede Pinksterdag

Zondag 20 juni GAAT DOOR 
10.30: Goddelijke Liturgie, Patroonsfeest Wladimirskaja