Wie zijn wij?

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland vieren vele honderden gelovigen regelmatig de liturgie volgens de Byzantijnse ritus, zij verdiepen zich in de spiritualiteit van het Oosten of leggen zich speciaal toe op de Byzantijnse zang.

De “Gemeenschap toegewijd aan de Ikoon van de Moeder Gods van Wladimir” is een Utrechtse R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus. Onze gemeenschap wordt kortweg “Wladimirskaja” genoemd en wij vieren al vele decennia de Goddelijke Liturgie – deels in het kerk-Slavisch, deels in het Nederlands. Onze leden komen uit alle maatschappelijke geledingen van Utrecht en uit de wijde omgeving, verschillen onderling, maar wat ons verenigt en bindt is de liefde voor de Slavisch-Byzantijnse Liturgie en het daarin besloten geestelijk erfgoed.

Elke derde zondag van de maand (behalve in juli) vieren we de Goddelijke Liturgie in de St. Johannes-Bernarduskerk aan de Oranje-Nassaulaan 2 te Utrecht. Hierbij volgen we de Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos en in de Vastentijd meestal van de H. Basilius. De aanvang is 10.30 uur.

Daarnaast zijn er door het jaar heen nog vijf à zes bijzondere vieringen: op feestdagen zoals de Doop des Heren/Waterwijding (6 januari), Tweede Paasdag, Tweede Kerstdag, en Ontslaping van de Moeder Gods (15 augustus).  In tijd van de Grote Vasten is er  een enkele keer de Liturgie van de Voorafgewijde Gaven tijdens een Vesperdienst.

Soms gaat aan de Goddelijke Liturgie een korte viering vooraf, of sluit direct daarop aan, zoals bijv. een viering van de iconenwijding of van een litia, een gedachtenis aan overledenen. (Op de pagina Kerkberichten staat precies vermeld wanneer welke vieringen worden gehouden).
Celebrant bij onze vieringen is meestal vader Paul Brenninkmeijer, emeritus-priester van het aartsbisdom Utrecht.

“Wladimirskaja” heeft een eigen koor, dat alle gezangen verzorgt bij onze vieringen van de Goddelijke Liturgie. Op verzoek zingt een klein deel van het koor, “Stanem Dobre” genaamd, gezangen bij bepaalde religieuze gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een (Eucharistie-)viering in een verzorgingshuis of een uitvaartdienst. Voor meer informatie hierover zie de Contactpersonen in de rubriek Contact.

De gemeenschap Wladimirskaja maakt deel uit van de Landelijke Instelling Pokrof, de overkoepelende organisatie van de verschillende Byzantijnse Gemeenschappen in Nederland.

Kerkbericht

Kerkbericht

KERKBERICHT NR. 2-2021 Voorlopig worden er op de derde zondag van de maand nog geen Byzantijnse vieringen gehouden in  de Johannes Bernarduskerk.  Dus op 21 maart en 18 april is er géén v...

Lees meer

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen

Vieringen bijwonen U bent van harte welkom om onze vieringen bij te wonen, of om eens rustig een kijkje te komen nemen.Vanaf 10.15 uur kunt u binnenlopen in de kerk. De lector (lezer) is dan het De...

Lees meer

Nieuws, lief en leed

Nieuws, lief en leed

Nieuws       Overlijdensbericht Joke van Kleinwee Op 17 februari jl. is Joke van Kleinwee op 88-jarige leeftijd overleden in wooncentrum Voorhoeve in Utrecht. Joke was vanaf ...

Lees meer

Archief

Archief

Archief In dit archief zijn documenten opgenomen van Overwegingen van Vader Paul Brenninkmeijer, van Kerkberichten en van Jaarverslagen van de gemeenschap Wladimirskaja. Voor oudere documenten kunt u...

Lees meer

Fotogalerij

Fotogalerij

Fotogalerij  In deze fotogalerij zijn foto's opgenomen van gebeurtenissen in onze Gemeenschap. Als u foto's in uw bezit hebt die naar u mening een plaats in het archief zouden verdienen, neem da...

Lees meer

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd

Koorleden gevraagd De Wladimirskaja gemeenschap heeft een eigen koor, dat de voorgeschreven gezangen van alle vieringen zingt. In de Byzantijnse ritus neemt het koor een belangrijke, zelfs onmi...

Lees meer