De slavische byzantijnse liturgie is voor ons de beste uitdrukking van de mysterieuze en ondoorgrondelijke verbondenheid van God en mens.

Tijdens de vieringen kan het hart zich openen.
Het kan voelen of je meer mens wordt, meer in lijn met je bestemming als mens, als deze mens.

Deze bezieling willen we graag met u delen.
Deze bezieling zou ook uw leven kunnen ondersteunen.
Velen weten zelfs niet van het bestaan van Byzantijnse vieringen in Utrecht.
Voor hen is de informatie op deze website bestemd.